Kreatywnie dla biznesu

Biznesowo dla kreatywnych

LORENC LEGAL


Radca Prawny Katarzyna Lorenc

Radca Prawny Jakub Lorenc

Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Lorenc: k@lorenc.legal, tel. 506 050 669

Jakub Lorenc: jakub@lorenc.legal, tel. 692 675 332